รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เห็นชอบผ่อนผันให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลน ก่อสร้างถนนสาย “บ้านเขาจีน - บ้านโคกพยอม” จ.สตูล เพิ่มโอกาสการขยายฐานเศรษฐกิจ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con