รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะ 10 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 65/66 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 66 เร่งแก้ปัญหา - บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300