รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการหารือข้อราชการ และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con