รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ยืนยันความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือในมิติอื่นอย่างรอบด้าน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con