รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลจัดที่ดินทำกิน – ที่อยู่อาศัย ให้ ปชช. ใน 65 จว. กว่า 1.12 ล้านไร่ พร้อมตั้งสหกรณ์และพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con