รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ เพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทุกด้าน ทุกกลุ่ม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con