รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตรฯ พอใจผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น ย้ำยังต้องติดตามเฝ้าระวังของเสีย สารพิษและขยะพลาสติก ทำความเข้าใจและขับเคลื่อนแผน มุ่งรูปธรรมผลสัมฤทธิ์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con