รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เร่งแก้ปัญหาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กระท่อม เสนอ อย.ปรับระยะเวลาศึกษา เป็น 3 ช่วง เพื่อนำข้อมูลมากำหนดสารไมทราไจนีนในผลิตภัณฑ์ได้ก่อน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con