รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองโฆษกรัฐบาลย้ำ มาตรการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม บังคับใช้แล้ว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องนายจ้างผู้ประกอบการ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลูกจ้างผู้ประกันตนม.33 และม.39

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con