รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา ปิดหลักสูตร The Media (New Normal) รุ่น 2 แนะคนทำสื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con