รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไทยเตรียมยื่นขอคืนสถานภาพ “ปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้า” ต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก หนุนจัดแข่งขันม้าระดับนานาชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con