รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตร เน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัญหาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ย้ำบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเพิ่มจุดตรวจถนนสายรอง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con