รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ อนุทิน นำคณะร่วมพิธีให้สัตยบันเข้าร่วมเป็นภาคีสถาบันวัคซีนนานาชาติ ย้ำความมุ่งมั่นประเทศไทยในการพัฒนาด้านสาธารณสุขระดับโลก หลังเป็นหนึ่งในฐานผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่สำคัญ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con