รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ชู “Happy Model” ยกระดับการท่องเที่ยว ด้วยอัตลักษณ์ชุมชน-ทุนทางวัฒนธรรม นำร่อง 5 จังหวัด สมุทรปราการ ลำปาง ปัตตานี ระยอง สุรินทร์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con