รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐหนุนจัดตั้ง “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ตั้งเป้าหมายปี 66 เพิ่มกิจการอีก 20% ดึงเอกชนร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con