รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตร ลงใต้ติดตามขับเคลื่อนแก้ปัญหาแรงงาน ความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จชต.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con