รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปิดงานอบรมผู้ไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 42 แนะนำให้ใจเย็นอดทนรับฟังจนเข้าใจ ยึดประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง เชื่อแก้ปัญหาประชาชนได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con