รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา ชวนคนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี เปิดรับชาวต่าวชาติร่วมประชุมเอเปค 2565 ชูบทบาท OPEN.CONNECT.BALANCE ผ่านชุดนิทรรศการเพื่อทุก 'ความเป็นไปได้' ไร้พรมแดน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con