รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ มอบนโยบายและบรรยายผลงานสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล แก่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con