รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามสายทาง ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con