รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเปิดตัว LINE ALERT แจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง อำนวยความสะดวกประชาชน เป็นอีกช่องทางสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con