รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ขอให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศ ลดธงครึ่งเสา 1 วันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ.หนองบัวลำภู

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con