รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.หล่มสัก สั่งแก้ไขปัญหาระยะยาวป้องกันน้ำหลากพื้นที่เศรษฐกิจและการเกษตร กำชับเร่งสำรวจความเสียหาย ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว เน้นย้ำความรัก ความสามัคคีเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con