รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย จ.เพชรบูรณ์ กำชับส่วนราชการเร่งอำนวยความสะดวก ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con