รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผนึกกำลัง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวิฒน์ ให้โอกาสสร้างอนาคตเยาวชนผู้ก้าวพลาด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con