รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมต.อนุชา เยือนเกาหลีใต้ ร่วมเวทีบริหารจัดการน้ำ Mekong-Korea Water Forum (MKWF) ครั้งที่ 1 สานสัมพันธ์ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-แม่น้ำฮัน เร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ลุ่มน้ำ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con