รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดวธ. ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา 1 ใน 3 ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบโดดเด่น “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con