รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลหนุนการจ้างงาน-เปิดพื้นที่ทำกินแก่คนพิการ ตั้งเป้าปี 66 ขยายการจ้างงานร้อยละ 20

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con