รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตร ฯ รองนายกรัฐมนตรี ห่วงพื้นที่ปลายเจ้าพระยาอ่วมน้ำวงกว้าง สั่งหน่วงน้ำเหนือเขื่อน พร้อมเปิด 10 ทุ่งรับน้ำและเบี่ยงน้ำป่าสักเข้าคลองระพีพัฒน์ลงทะเล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con