รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตร ฯ หารือ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำคัญ ไทย-อินเดีย ร่วมส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านในทุกระดับ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con