รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รองนายกฯ ดอน ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล ย้ำหน่วยงานจัดทำชุดข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน กำชับสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเชื่อมั่น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con