รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รมต.นร.อนุชาฯ หารือเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ฯ ชื่นชมไทยเตรียมพร้อมรับพายุโนรู พร้อมสานต่อความร่วมมือทุกมิติ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภูมิภาค พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con