รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการปีนี้ ย้ำขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ ที่มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con