รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตร เปิดทำเนียบ รับข้อเรียกร้องจากผู้แทนกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม ขอแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ หนี้สิน ยืนยันรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหา เพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con