รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 สัญจรไม่ได้ 2 จังหวัด พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con