รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด สธ. วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สกลนคร เพิ่มศักยภาพเป็นรพ.แม่ข่ายรองรับผู้ป่วย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con