รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พลเอก ประวิตร ยืนยัน รัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con