รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สั่งการ "ยุติธรรม” ศึกษากฎหมาย ปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แนะ ถอดกฎหมายของออสเตรเลีย ที่คุ้มครองฟาร์มม้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con