รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลให้ความสำคัญกับแนวทางป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัยด้านสุขภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con