รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิด “โครงการบูรณาการสร้างมาตรการความปลอดภัยในการใช้รถราชการ ระยะที่ 1”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con