รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.พม. นำทีมผู้บริหาร ศึกษาการจัดการที่อยู่อาศัย - มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุญี่ปุ่น พร้อมส่งเสริมพ่อ – แม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้ดูแลมืออาชีพ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con