รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือเอกอัครราชทูตออสเตรเลียฯ ชื่นชมสัมพันธ์ไทย – ออสเตรเลียใกล้ชิดกว่า 70 ปี พร้อมสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con