รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con