รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดภานุวัฒน์ฯ ลงพื้นที่โครงการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป ในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con