รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานปราบยาเสพติด ยึดทรัพย์ปี ๒๕๖๕ ได้ ๑๐,๘๒๐ ล้านบาท ตั้งเป้าปีหน้าอายัดทรัพย์ ๑ แสนล้านบาท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con