รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผย รัฐบาลโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมบูรณาการการทำงาน ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์จากเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการช่วยเหลือ ดูแล ให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con