รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกฯ พลเอก ประวิตรฯ หารือเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ สานต่อความร่วมมือด้านแรงงาน เพิ่มมูลค่าการค้า และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con