รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการลงทุน โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ย้ำเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถ EV ภูมิภาคอาเซียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con