รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาล ยืนยันรัฐบาลมีเสถียรภาพ มุ่งมั่น ยืนหยัดทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con