รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ หารือเอกอัครราชทูตเมียนมา พร้อมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con